Даваа Ома

Монголын эмэгтэйчүүдийн холбооны хянан шалгах хорооны дарга, Санхүү зээлийн эдийн засагч

-0001 онд төрсөн


Намтар:

Монголын эмэгтэйчүүдийн холбооны хянан шалгах хорооны даргаХамтран зохион байгуулагч

Мэдээллийн түнш байгууллагууд

зууны 100 эмэгтэй

шалгаруулалт