Сүрэнхорлоо Наранцэцэг

Ноолууран бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэгч эмэгтэйчүүдийн нийгэмлэгийн тэргүүн, нэхмэл, технологийн инженер

-0001 онд төрсөн


Намтар:

Ноолууран бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэгч эмэгтэйчүүдийн нийгэмлэгийн тэргүүнХамтран зохион байгуулагч

Мэдээллийн түнш байгууллагууд

зууны 100 эмэгтэй

шалгаруулалт