Гомбо Маамуу

"Өв тэгш хөгжлийг дэмжих сан" ТББ-ын тэргүүн, Барилгын материалын технологийн инженер, Төр удирдлага арга зүй

-0001 онд төрсөн


Намтар:

"Өв тэгш хөгжлийг дэмжих сан" ТББ-ын тэргүүнХамтран зохион байгуулагч

Мэдээллийн түнш байгууллагууд

зууны 100 эмэгтэй

шалгаруулалт