Андвайн Ариунаа

Тува эмэгтэйчүүдийн "Авам" холбооны тэргүүн, Физик, математикийн багш

-0001 онд төрсөн


Намтар:

Тува эмэгтэйчүүдийн "Авам" холбооны тэргүүнХамтран зохион байгуулагч

Мэдээллийн түнш байгууллагууд

зууны 100 эмэгтэй

шалгаруулалт