Жамбал Адъяа

Эмэгтэйчүүд амьдрал төвийн тэргүүн, Аж үйлдвэрийн инженер, эдийн засагч

-0001 онд төрсөн


Намтар:

Эмэгтэйчүүд амьдрал төвийн тэргүүнХамтран зохион байгуулагч

Мэдээллийн түнш байгууллагууд

зууны 100 эмэгтэй

шалгаруулалт