Лувсандорж Цэрэнгаамаа

"Таны төлөө халуун сэтгэл" Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн эмэгтэйчүүдийн холбооны тэргүүн, Өрлөгчин, Агрономич

-0001 онд төрсөн


Намтар:

"Таны төлөө халуун сэтгэл" Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн эмэгтэйчүүдийн холбооны тэргүүнХамтран зохион байгуулагч

Мэдээллийн түнш байгууллагууд

зууны 100 эмэгтэй

шалгаруулалт