Ядамсүрэн Урансайхан

"Их хатдын ухаан, Анд нөхдийн холбоо" ТББ-ын тэргүүн, Эм зүйч

-0001 онд төрсөн


Намтар:

"Их хатдын ухаан, Анд нөхдийн холбоо" ТББ-ын тэргүүнХамтран зохион байгуулагч

Мэдээллийн түнш байгууллагууд

зууны 100 эмэгтэй

шалгаруулалт