Буяндэлгэр Оюун

БХЯ-ны "Бэрцэцэг"эмэгтэйчүүдийн холбооны тэргүүн, Багш

-0001 онд төрсөн


Намтар:

БХЯ-ны "Бэрцэцэг"эмэгтэйчүүдийн холбооны тэргүүнХамтран зохион байгуулагч

Мэдээллийн түнш байгууллагууд

зууны 100 эмэгтэй

шалгаруулалт