Дашдэндэв Сангаасүрэн

Эделланд ХХК-ны ЭЗ-ийн тэргүүн, Эдийн засагч

-0001 онд төрсөн


Намтар:

Эделланд ХХК-ны ЭЗ-ийн тэргүүн,Хамтран зохион байгуулагч

Мэдээллийн түнш байгууллагууд

зууны 100 эмэгтэй

шалгаруулалт