Цэгмид Валясүрэн

Хэнтий амйгийн ЭЗ-ийн дарга, Барилгын инженер

-0001 онд төрсөн


Намтар:

Хэнтий амйгийн ЭЗ-ийн дарга,Хамтран зохион байгуулагч

Мэдээллийн түнш байгууллагууд

зууны 100 эмэгтэй

шалгаруулалт