Даанай Энхтуяа

Увс аймгийн ЭЗ-ийн дарга, Нийтийн хоолны технологич инженер, эрх зүйч

-0001 онд төрсөн


Намтар:

Увс аймгийн ЭЗ-ийн даргаХамтран зохион байгуулагч

Мэдээллийн түнш байгууллагууд

зууны 100 эмэгтэй

шалгаруулалт