Цэнд Янжмаа

Сүхбаатар аймгийн ЭЗ-ийн дарга, Улс ардын аж ахуйн төлөвлөлт, эдийн засагч

-0001 онд төрсөн


Намтар:

Сүхбаатар аймгийн ЭЗ-ийн дарга,Хамтран зохион байгуулагч

Мэдээллийн түнш байгууллагууд

зууны 100 эмэгтэй

шалгаруулалт