Пантий Долгорсүрэн

Дорноговь аймгийн ЭЗ-ийн дарга, Улс төрч, социологч

-0001 онд төрсөн


Намтар:

Дорноговь аймгийн ЭЗ-ийн дарга,Хамтран зохион байгуулагч

Мэдээллийн түнш байгууллагууд

зууны 100 эмэгтэй

шалгаруулалт