Жамбалдорж Эрдэнэчимэг

Монголын эмэгтэйчүүдийн холбооны ерөнхийлөгч, Монголжингоо сонины эрхлэгч, Газар зүйч, улс төр судлаач

-0001 онд төрсөн


Намтар:

Монголын эмэгтэйчүүдийн холбооны Ерөнхийлөгчөөр 2000 оноос эхлэн 4 дэх удаагаа сонгогдон ажиллаж байна.Хамтран зохион байгуулагч

Мэдээллийн түнш байгууллагууд

зууны 100 эмэгтэй

шалгаруулалт