Батмөнх Ишдулам

Намын Төв Хорооны эмэгтэйчүүдийн хэлтсийн эрхлэгч асан

1898 онд төрсөн


Намтар:

Ажлын түүх:

1926 оны 6 дугаар сараас Улаанбаатар хотын намын хорооны эмэгтэйчүүдийн тасгийн анхны дарга, 1926-1927 онд Намын Төв Хорооны эмэгтэйчүүдийн хэлтсийн эрхлэгчээр ажиллаж байжээ. МАН-ын 5 дугаар их хуралд төлөөлөгчөөр сонгогдон оролцож, Намын Төв Хорооны гишүүнээр сонгогдсон. 1926-1927 онд Намын Төв Хорооны тэргүүлэгч гишүүн.Хамтран зохион байгуулагч

Мэдээллийн түнш байгууллагууд

зууны 100 эмэгтэй

шалгаруулалт