Чойдов Аюуш

Улсын Бага Хурлын тэргүүлэгч гишүүн

1900 онд төрсөн


Намтар:

БНМАУ-ын 6 дугаар их хурлаас Улсын Бага Хурлын гишүүнээр сонгогдсон.Хамтран зохион байгуулагч

Мэдээллийн түнш байгууллагууд

зууны 100 эмэгтэй

шалгаруулалт